Speel met efficiënte magazijninrichting in op pieken en dalen