Onderhoudscontracten voor stationaire compressoren

Storingen beperken

Als u via Frencken investeert in een stationaire compressor van Atlas Copco heeft u uiteraard recht op de standaard fabrieksgarantie. Treedt er binnen de garantietermijn een kink in de kabel op, dan staan onze service- en onderhoudsmonteurs u graag met raad en daad terzijde. Als een stationaire compressor dagelijks op volle toeren draait, is de kans op een storing natuurlijk aanwezig. Uitval van een stationaire compressor heeft grote gevolgen. Als het productieproces stil komt te liggen, geldt nadrukkelijk het gezegde: tijd is geld. U stelt dus alles in het werk om een storing zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Met de combinatie professioneel onderhoud én een jaarlijkse keuring verkleint u het risico op storingen aanzienlijk. Zo wapent u zich preventief tegen storingen en verlengt u de levensduur van uw stationaire compressor aanzienlijk.

Standaardcontracten en maatwerkcontracten

Frencken maakt bij stationaire compressoren onderscheid in 2 onderhoudscontracten: standaardcontracten en onderhoudscontracten op maat. Het standaardcontract treedt in werking op afroep. Onze service- en onderhoudsdienst staat u bij als er plotseling een storing optreedt. Het is natuurlijk zaak om die zo snel mogelijk te verhelpen. Bij de maatwerkcontracten gaan we uiteraard een stap verder. Allereerst behelzen deze contracten de onderhoudsbeurten, de reparaties en de periodieke keuringen. Afhankelijk van het gekozen type houden we via online monitoring een vinger aan de pols. Op basis van deze real-time data weten we precies wanneer uw stationaire compressor een servicebeurt nodig heeft. Is uw compressor aan de beurt voor de jaarlijkse, verplichte BMWT-keuring dan krijgt u van ons een seintje. Deze keuring kunt u met een gerust hart overlaten aan de gecertificeerde keurmeesters van Frencken.

Maatwerk voor Rotom

Op basis van het type compressor dat u kiest en het aantal draaiuren zetten we de voorwaarden en de specificaties zwart op wit. Vervolgens betaalt u een fixed price voor de onderhouds- en servicebeurten die Frencken uitvoert. Ook in de keuze van het type stationaire compressor kunt u vertrouwen op de op maat gesneden oplossingen van Frencken. Zo adviseerden we Rotom uit Maasbracht om te kiezen voor twee kleinere compressoren. Het productieproces van Rotom draait op een compressor, de andere wordt ingezet als dat nodig is. Als overbelasting van de ene compressor dreigt, springt de andere automatisch bij. De tweede compressor vertolkt ook de rol van back-up, voor het geval dat de eerste compressor uitvalt. Frencken adviseerde tot slot om gebruik te maken van een ketel met 900 liter perslucht, zodat er altijd voldoende perslucht aanwezig is.

Afspraak maken voor onderhoudscontract voor stationaire compressoren?

Frencken beschikt over een eigen servicedienst met ervaren onderhouds- en servicemonteurs. Onderhoud, reparatie of revisie van uw stationaire compressor vindt bij voorkeur op locatie plaats. Onze servicedienst werkt snel, accuraat en vakkundig. Heeft u interesse in een onderhoudscontract voor stationaire compressoren? Of wilt u meer informatie hebben over de voorwaarden, specificaties en de maandelijkse kosten? Bel (040) 251 73 99 of vul het contactformulier in om een afspraak te maken.