Project: Handels- en Transportbedrijf Reijnders uit Boxtel.

Reijnders is een handelsonderneming in alle soorten kolenproducten. Zowel in vaste vorm zoals ballastkolen (steamcoal/kraftwerk-kolen) als stofvormige producten zoals inblaaskolen (injection coal/foamingdust).

Voor de op- en overslag van de producten beschikt Reijnders over twee locaties, Boxtel en Rotterdam (Schiedam). Hier worden dagelijks de producten ontvangen, samengesteld, verpakt en opgeslagen, zodat zij deze op bestelling door middel van een eigen transportvloot kunnen afleveren bij de klanten.

DME-norm wijziging

Midden oktober is er door de inspectie SZW een bericht uitgegaan over een wijziging betreffende de DME-Norm (dieselmotoremissie). De DME-norm is gewijzigd van vier naar acht ton.

Concreet betekent dit dat dieselmotor aangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van acht ton of minder, gebruikt in een “binnen” situatie, binnen een half jaar moeten worden vervangen voor een alternatieve vorm van aandrijving.

Binnen situatie en diesel heftrucks

Van een binnen situatie is óók sprake als één of meer ‘roldeuren’ open staan of er een afdak aanwezig is. Bij het aantreffen van situaties waar op enig moment in een “binnenruimte” gebruik wordt gemaakt van dieselmotor aangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van acht ton of minder, wordt een handhavingstraject ingezet.