Als uw medewerkers lassen, komt er lasrook vrij. Deze rook bestaat uit dampen, gassen en deeltjes. Sinds 2010 houdt de Arbodienst streng toezicht op de maximale hoeveelheid lasrook in de lucht. De grenswaarde is sindsdien 1 milligram per kubieke meter. Deze waarde geldt voor iedereen die in de lasruimte werkzaam is. Om deze grenswaarde na […]

Bij veel industriële productieprocessen komen stoffen vrij. Denk hierbij niet alleen aan het boren, draaien, frezen, polijsten, schaven, schuren, slijpen en zagen van metalen, kunststof of houten producten. Ook bij processen als lassen, snijden en smelten ontstaat rook met daarin stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Werkgevers moeten in een werkplaats of productieruimte maatregelen […]

risico-lasrook

Bij lasprocessen in de metaalindustrie komt lasrook of lasdamp vrij. Periodieke blootstelling aan lasrook is slecht voor de gezondheid. Werknemers die tijdens hun werkzaamheden lasrook inademen, lopen een verhoogd risico op irritatie van de ogen en de luchtwegen, astmatische bronchitis en keelpijn. Op de lange termijn zetten de ijzerdeeltjes zich vastzetten in de longen en […]